Oferta

Projektowanie oraz realizacja systemów HVAC&R w aspekcie odnawiania i oszczędzania energii.

Modeling 3D, monitoring i serwisowanie
instalacji HVAC&R
 • Innowacyjność
  Kompleksowe rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania energii w budynku...
 • Synergia
  Połączenie wielu specjalności w układzie synergii w aspekcie optymalnego ich wykorzystania dla osiągnięcia celu...
 • Ekologia
  Nowoczesne i proekologiczne systemy...
 • Fundusze proekologiczne
  Dofinansowania do realizacji przedsięwzięć dla potencjalnych klientów Grupy Inżynieryjnej...

Kim jesteśmy

CETEAM jest firmą zarządzania inżynieryjnego następujących branż :

 • mechanicznej (M) obejmującej instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz chłodnictwa (R)
 • elektrycznej (E) obejmującej instalacje zasilające i sterujące urzadzeniami HVAC+R
 • instalacje oświetlenia niskoenergetycznego (LED) i ogniw  fotowoltaicznych (PV)

obslugująca inwestorów sektora prywatnego  oraz publicznego.


Celem grupy CETEAM jest interdyscyplinarne wykorzystanie bogatego doświadczenia zawodowego kadry inżynieryjno-technicznej branży HVAC&R dla osiągnięcia wspólnego z Inwestorem celu:

 • optymalizacji  nakładów inwestycyjnych (CAPEX)
 • minimalizacji kosztów eksploatacyjnych (OPEX)
 • szybkiego zwrotu nakładów ( PAYBACK)

Realizacja celów grupy Ceteam oparta jest na spółkach zależnych wyspecjalizowanych       w realizacji nowoczesnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ( HVAC) oraz specjalistycznych systemów Chłodnictwa ( R ) plusowego i minusowego.  Grupa Ceteam posiada wlasne centrum modelowania 3D i monitorowania instalacji mechanicznych i elektrycznych ( ME) które wspierają dzialania zespołów serwisowych HVAC&R należących do grupy Ceteam.


Grupa Ceteam jest prekursorem w nieodpłatnym usuwaniem stanów awaryjnych instalacji HVAC&R zaprojektowanych, wykonanych i serwisowanych przez grupę Ceteam (z wyłączeniem celowych uszkodzeń mechanicznych). W  latach 2009 -2011 zespół Inzynierów Działu R&D grupy Ceteam opracował i wdrożył rozwiązania techniczne zintegrowanych systemów HVAC&R, nowoczesnych w skali globalnej, do zastosowań  w marketach, pawilonach handlowych oraz zakładach produkcji i przechowywania żywności.


Zintegrowany system HVAC&R, opracowany przez Ceteam, charakteryzuje się bezawaryjnością oraz minimalnym zużyciem energii przy zachowaniu optymalnych warunków komfortu dla pracowników i klientów przy zachowaniu wymaganych parametrów technologicznych do przechowywania produktów żywnościowych w  meblach, regałach     i komorach chłodniczych i mrożniczych.


Grupa Ceteam wprowadzając na rynek zintegrowany system HVAC&R umożliwiła zastosowanie 100% ekologicznego czynnika chłodniczego jakim jest dwutlenek węgla (CO2), pracujący w zakresie temperatur subkrytycznych, z pominięciem kaskadowych agregatów chłodniczych, obniżając znacznie ciśnienia ssania (LP) i tłoczenia (HP) podwyższając przy tym wspólczynnik efektywności (COP).